Nastolatko, dziewczyno, kobieto!

Bądź silna, sprawna i pewna siebie. Trening to nie tylko spalanie kalorii, to przede wszystkim dbałość o zdrowie i sprawność, o które każdy z nas ma obowiązek zadbać (zwłaszcza że mamy pracować do 67 roku życia...).
Jestem od tego, aby ułatwić Ci realizację celów. Służę fachową poradą i wsparciem. Oferuję szeroką gamę zajęć, niezależnie od wieku i kondycji fizycznej. Każdy trening kończę relaksem, który wycisza organizm.
Nasze miejsce do ćwiczeń to klimatyzowana sala fitness o powierzchni 127 m² wyposażona w niezbędny sprzęt do ćwiczeń: stepy, małe i duże piłki, maty, hantle, skakanki i tubingi oraz sprzęt do jogi: wałki, kostki, koce, paski i liny.

Regulamin

Regulamin korzystania z zajęć w klubie:
Iwona-Fit studio stepu i aerobiku w Ełku, Piłsudskiego 3


 • Każdy uczestnik zajęć powinien zapoznać się z regulaminem (dostępnym w klubie  lub na stronie internetowej).
 • Podstawą do korzystania z zajęć jest posiadanie karnetu lub wykupienie pojedynczego wejścia na zajęcia fitness.
 • Posiadacze karty MULTI SPORT firmy "Benefit systems" lub FitProfit mogą korzystać na terenie klubu z zajęć  fitness i jogi. 
 • Klienci zobowiązani są do okazania dowodu osobistego podczas każdej wizyty w czasie wpisywania na listę. 
 • Osoby korzystające z zajęć oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 • Osoby z problemami zdrowotnymi powinny skonsultować się z lekarzem.
 • Osoby niepełnoletnie (poniżej 15 roku życia) mogą korzystać z zajęć za wiedzą i pisemną zgodą opiekunów.
 • Karnet należy wykorzystać w ramach jego ważności (od daty zakupu do daty jego zakończenia). Można odrobić zajęcia w zakresie ważności karnetu na innych zajęciach wchodzących w zakres określonego karnetu.
 • Niewykorzystane zajęcia nie są przenoszone na następny miesiąc.
 • Osoby posiadające wykupiony karnet i wpisane na liście zapisów mają pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach.
 • Karnety są imienne, przypisane do określonej osoby. Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów przez ogłoszenie na przeznaczonej do tego tablicy informacyjnej.
 • Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.
 • Osoby posiadające klubową kartę stałego klienta upoważnione są do 10% zniżki na wszystkie zajęcia.
 • Osoba uczestnicząca w zajęciach zobowiązana jest ćwiczyć w stroju sportowym wygodnym i zapewniającym bezpieczeństwo oraz w sportowym i czystym obuwiu.
 • Instruktor ma prawo odmówić wstępu na zajęcia osobom w nieodpowiednim obuwiu sportowym.
 • Iwona-Fit studio stepu i aerobiku nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz innych miejscach na terenie klubu.

2011 Wykonanie strony www Agencja Reklamy INTERMEDIUM